Το όραμα μας

Η Social Element είναι μια νεοσύστατη, μη κυβερνητική (ΜΚΟ) και μη κερδοσκοπική οργάνωση, που στοχεύει στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας μέσω της βελτίωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, της υγείας και του περιβάλλοντος. Η Social Element ιδρύθηκε από μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν ότι η κοινωνία μας θα βελτιωθεί μόνο εάν όλοι επανατοποθετήσουμε τους ανθρώπους και την ευημερία της κοινωνίας μας στο επίκεντρο όλων των ενεργειών μας.

Η ομάδα μας συνειδητοποίησε ότι όλα τα πολυδιάστατα προβλήματα που δημιουργεί το ταχέως μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον μας, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μόνο εάν επενδύσουμε σε υπηρεσίες και εφαρμόσουμε λύσεις που θα προστατεύουν και θα προάγουν την κοινωνική συνοχή, την υγεία και την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διερεύνηση νέων τάσεων και προκλήσεων για την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική πολιτική

Διερεύνηση νέων τάσεων και προκλήσεων για την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική πολιτική

Εμπειρία

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρα άτομα που έχουν αναπτύξει, σχεδιάσει και συνεργαστεί σε διάφορα προγράμματα σχετικά με τον εθελοντισμό, τα προγράμματα κοινωνικής και κοινοτικής ανάπτυξης, σε διάφορες πτυχές της υγειονομικής περίθαλψης, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της οργανωτικής κουλτούρας σε διάφορες ΜΚΟ, ομάδες και επιχειρήσεις.

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρα άτομα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών κλάδων όπως κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και προσωπικό υγείας. Το ακαδημαϊκό μας υπόβαθρο και η τεχνογνωσία μας εφοδιασαν με ισχυρές γνώσεις σε θέματα λήψης αποφάσεων, στρατηγικής διαχείρισης και σχεδιασμού, ανάπτυξης της κοινότητας, κοινωνικής υποστήριξης και διοίκησης επιχειρήσεων.

Συνεργασία

Η Social Element καλωσορίζει οποιεσδήποτε ιδέες για συνεργασία από οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οργανισμό. Η αλλαγή δεν αφορά μόνο έναν αλλά όλους μας!

Δημιουργία
κοινωνικής αξίας

Πιστεύουμε ότι η καινοτομία, η κοινωνική συνοχή, η κοινωνική κυκλική οικονομία και ο εθελοντισμός είναι οι βασικές αρχές μιας βιώσιμης κοινωνίας. Παρόλα αυτά, για να επιτευχθούν αυτά απαιτείται ισχυρή βούληση, αλλά και οι κατάλληλοι ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι.

Έχοντας αυτό κατά νου, προσαρμόσαμε τις κοινωνικά προσανατολισμένες δραστηριότητές μας ώστε να συνδέονται άμεσα με τον τελικό στόχο της δημιουργίας κοινωνικής αξίας αντιμετωπίζοντας ορισμένα κρίσιμα κοινωνικά προβλήματα. Επιπλέον, η ομάδα μας αναζητά συνεχώς τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός μας μπορεί να προσφέρει περισσότερα, να βελτιώνεται αλλά κυρίως να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις τάσεις και τις ανάγκες της εποχής.