ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες ή αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τις ιδέες σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο μας.

Email

1η Απριλίου 9
4549 Λεμεσός
Κύπρος

Social Element

Το Social Element είναι μια νεοσύστατη, μη κυβερνητική (ΜΚΟ) και μη κερδοσκοπική οργάνωση, που στοχεύει στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας μέσω της βελτίωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, της υγείας και του περιβάλλοντος.

Το όραμά μας είναι η ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας. Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε εμπειρογνωμοσύνη και πόρους για την προώθηση και την προστασία της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της υγειονομικής περίθαλψης και της περιβαλλοντικής συνείδησης στην κοινωνία μας.