Κοινωνική Δικαιοσύνη

Μέσω της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνοχής στοχεύουμε να αγγίξουμε τις πτυχές της φτώχειας, της μετανάστευσης, της ενδοοικογενειακής βίας, της κοινωνικής πολιτικής και της υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας μας.

Συνεργασία

Η Social Element καλωσορίζει οποιεσδήποτε ιδέες για συνεργασία από οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οργανισμό. Η αλλαγή δεν αφορά μόνο έναν αλλά όλους μας!
Έλα μαζί μας!

Εκπαίδευση

Μέσω της εκπαίδευσης και της μάθησης, στοχεύουμε σε μια δια βίου εμπειρία μάθησης μέσω της εκπαίδευσης στην υγεία, των προγραμμάτων ανταλλαγής νέων και ενδυνάμωσης, της επαγγελματικής υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού, της υποστήριξης κοινωνικής ευθύνης και της περαιτέρω έρευνας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προώθηση της βιώσιμης ζωής

Προώθηση της βιώσιμης ζωής

Θέλουμε να προωθήσουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον, να οδηγήσουμε την αλλαγή, να εκπαιδεύσουμε και να παρέχουμε λύσεις για μια μακρύτερη και υγιέστερη ζωή.

Ανθρώπινο δυναμικό και οργανωτική ανάπτυξη

  • Προώθηση της εταιρικής ευημερίας ενισχύοντας το πνευματικό κεφάλαιο κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Επαγγελματική επίβλεψη και καθοδήγηση.
  • Δημιουργία νέων στρατηγικών, διαχείριση αλλαγών και υποστήριξη του πιο σημαντικού στοιχείου ενός οργανισμού, των ανθρώπων του.
  • Σύνταξη και σχεδιασμός στρατηγικών επιχειρηματικών σχεδίων που στοχεύουν στη βελτίωση των υπηρεσιών, του ανθρώπινου δυναμικού και της εταιρικής οικονομικής ανάπτυξης του κερδοσκοπικών και μη, οργανισμών.